Jafo: Hoja za Muungano zitapatiwa ufumbuzi wa kudumu