Ofisi ya Makamu wa Rais yazinoa Kamati za Maliasili na Mazingira za Vijiji Ruaha Mkuu